از فروش گلاب کاشان به نام دودانگه تا وعده بهتر شدن در سال آینده

از فروش گلاب کاشان به نام دودانگه تا وعده بهتر شدن در سال آینده
سومین جشنواره ملی گل‌محمدی و گیاهان دارویی دودانگه ساری در حالی به اختتامیه رسید که وقوع تگرگ برای دقایقی در پنجاه و دومین روز از بهار زمین را سفیدپوش کرد و همانند دوره نخست جشنواره را ناتمام گذاشت که البته مشکل این جشنواره فقط تگرگ نبود،‌ بازنشدن غنچه‌های گل و فروش گلاب کاشان با برچسب دودانگه مسئله‌ای نبود که مردم نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

از فروش گلاب کاشان به نام دودانگه تا وعده بهتر شدن در سال آینده

سومین جشنواره ملی گل‌محمدی و گیاهان دارویی دودانگه ساری در حالی به اختتامیه رسید که وقوع تگرگ برای دقایقی در پنجاه و دومین روز از بهار زمین را سفیدپوش کرد و همانند دوره نخست جشنواره را ناتمام گذاشت که البته مشکل این جشنواره فقط تگرگ نبود،‌ بازنشدن غنچه‌های گل و فروش گلاب کاشان با برچسب دودانگه مسئله‌ای نبود که مردم نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.
از فروش گلاب کاشان به نام دودانگه تا وعده بهتر شدن در سال آینده

View more posts from this author