از عملکرد تیم استقلال راضی هستم/ 788 دقیقه دروازه تیم بسته مانده است

از عملکرد تیم استقلال راضی هستم/ 788 دقیقه دروازه تیم بسته مانده است
سرمربی تیم استقلال تهران گفت: از بازی شاگردان برابر تراکتورسازی راضی هستم.

از عملکرد تیم استقلال راضی هستم/ 788 دقیقه دروازه تیم بسته مانده است

سرمربی تیم استقلال تهران گفت: از بازی شاگردان برابر تراکتورسازی راضی هستم.
از عملکرد تیم استقلال راضی هستم/ 788 دقیقه دروازه تیم بسته مانده است

View more posts from this author