از عدم وجود آرامستان تا توقف پروژه مسکن مهر بیستون

از عدم وجود آرامستان تا توقف پروژه مسکن مهر بیستون
شهردار بیستون با بیان اینکه این شهرستان مکان مشخصی برای احداث آرامستان ندارد، گفت: مسکن مهر 256 واحدی بیستون متوقف شده است که نیازمند مساعدت مسؤولان مربوطه برای حل این مشکلات هستیم.

از عدم وجود آرامستان تا توقف پروژه مسکن مهر بیستون

شهردار بیستون با بیان اینکه این شهرستان مکان مشخصی برای احداث آرامستان ندارد، گفت: مسکن مهر 256 واحدی بیستون متوقف شده است که نیازمند مساعدت مسؤولان مربوطه برای حل این مشکلات هستیم.
از عدم وجود آرامستان تا توقف پروژه مسکن مهر بیستون

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author