از صعود به جمع هشت تیم آسیا خوشحالم/ تراکتورسازی تیم خوبی است

از صعود به جمع هشت تیم آسیا خوشحالم/ تراکتورسازی تیم خوبی است
سرمربی تیم النصر امارات گفت: از اینکه با حذف تراکتورسازی به جمع هشت تیم برتر آسیا راه یافتیم بسیار خوشحال بوده و از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم.

از صعود به جمع هشت تیم آسیا خوشحالم/ تراکتورسازی تیم خوبی است

سرمربی تیم النصر امارات گفت: از اینکه با حذف تراکتورسازی به جمع هشت تیم برتر آسیا راه یافتیم بسیار خوشحال بوده و از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم.
از صعود به جمع هشت تیم آسیا خوشحالم/ تراکتورسازی تیم خوبی است

بازی

View more posts from this author