ارکستر ملی ایران با میزبانی بجنورد به روی صحنه می‌رود

ارکستر ملی ایران با میزبانی بجنورد به روی صحنه می‌رود
ارکستر ملی ایران، سیزدهم اردیبهشت‌ماه با هنرنمایی «سالار عقیلی» در خراسان شمالی به روی صحنه می‌رود.

ارکستر ملی ایران با میزبانی بجنورد به روی صحنه می‌رود

ارکستر ملی ایران، سیزدهم اردیبهشت‌ماه با هنرنمایی «سالار عقیلی» در خراسان شمالی به روی صحنه می‌رود.
ارکستر ملی ایران با میزبانی بجنورد به روی صحنه می‌رود

View more posts from this author