اروپایی‌ها مراوده 450 میلیارد دلاری خود را به ایران ترجیح نمی‌دهند/ به خاطر حفظ کشورمان با داعش جنگیدیم

اروپایی‌ها مراوده 450 میلیارد دلاری خود را به ایران ترجیح نمی‌دهند/ به خاطر حفظ کشورمان با داعش جنگیدیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی‌ها با آمریکا 450 میلیارد دلار و با ایران 15 میلیارد دلار مراوده اقتصادی دارند، بنابراین مطمئناً به سمت ایران نمی‌آیند.

اروپایی‌ها مراوده 450 میلیارد دلاری خود را به ایران ترجیح نمی‌دهند/ به خاطر حفظ کشورمان با داعش جنگیدیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی‌ها با آمریکا 450 میلیارد دلار و با ایران 15 میلیارد دلار مراوده اقتصادی دارند، بنابراین مطمئناً به سمت ایران نمی‌آیند.
اروپایی‌ها مراوده 450 میلیارد دلاری خود را به ایران ترجیح نمی‌دهند/ به خاطر حفظ کشورمان با داعش جنگیدیم

View more posts from this author