اروپایی‌ها از بهانه‌جویی‌های آمریکا در برجام سوءاستفاده می‌کنند/ برابر هر اصلاح یا نقض‌عهدی روش متقابل خواهیم داشت

اروپایی‌ها از بهانه‌جویی‌های آمریکا در برجام سوءاستفاده می‌کنند/ برابر هر اصلاح یا نقض‌عهدی روش متقابل خواهیم داشت
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌چه که الآن آمریکا به دنبال آن است اولاً بهانه‌جویی برای تحریم بیشتر ایران و زیر پا گذاشتن برجام است و از این موقعیت بعضی از کشورهای اروپایی هم سوءاستفاده می‌کنند.

اروپایی‌ها از بهانه‌جویی‌های آمریکا در برجام سوءاستفاده می‌کنند/ برابر هر اصلاح یا نقض‌عهدی روش متقابل خواهیم داشت

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌چه که الآن آمریکا به دنبال آن است اولاً بهانه‌جویی برای تحریم بیشتر ایران و زیر پا گذاشتن برجام است و از این موقعیت بعضی از کشورهای اروپایی هم سوءاستفاده می‌کنند.
اروپایی‌ها از بهانه‌جویی‌های آمریکا در برجام سوءاستفاده می‌کنند/ برابر هر اصلاح یا نقض‌عهدی روش متقابل خواهیم داشت

View more posts from this author