ارسال ۴۰۰ اثر جدید به کنگره ملی شعر عقیلة‌العرب در آذربایجان غربی

ارسال ۴۰۰ اثر جدید به کنگره ملی شعر عقیلة‌العرب در آذربایجان غربی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از ارسال ۴۰۰ اثر جدید به کنگره ملی شعر عقیلةالعرب خبر داد.

ارسال ۴۰۰ اثر جدید به کنگره ملی شعر عقیلة‌العرب در آذربایجان غربی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از ارسال ۴۰۰ اثر جدید به کنگره ملی شعر عقیلةالعرب خبر داد.
ارسال ۴۰۰ اثر جدید به کنگره ملی شعر عقیلة‌العرب در آذربایجان غربی

View more posts from this author