ارسال کمک دارویی و غذایی سپاه قزوین به مناطق زلزله‌زده غرب کشور

ارسال کمک دارویی و غذایی سپاه قزوین به مناطق زلزله‌زده غرب کشور
معاون هماهنگ‌کننده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین از ارسال کمک دارویی و غذایی سپاه قزوین به مناطق زلزله‌زده خبر داد.

ارسال کمک دارویی و غذایی سپاه قزوین به مناطق زلزله‌زده غرب کشور

معاون هماهنگ‌کننده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین از ارسال کمک دارویی و غذایی سپاه قزوین به مناطق زلزله‌زده خبر داد.
ارسال کمک دارویی و غذایی سپاه قزوین به مناطق زلزله‌زده غرب کشور

View more posts from this author