ارتقای توان نیروی دریایی، شکوفایی و رشد اقتصادی را به‌ دنبال دارد

ارتقای توان نیروی دریایی، شکوفایی و رشد اقتصادی را به‌ دنبال دارد
مسؤول نمایندگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خراسان شمالی گفت: ارتقای توان نیروی دریایی، شکوفایی و رشد اقتصادی را به‌ دنبال دارد.

ارتقای توان نیروی دریایی، شکوفایی و رشد اقتصادی را به‌ دنبال دارد

مسؤول نمایندگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خراسان شمالی گفت: ارتقای توان نیروی دریایی، شکوفایی و رشد اقتصادی را به‌ دنبال دارد.
ارتقای توان نیروی دریایی، شکوفایی و رشد اقتصادی را به‌ دنبال دارد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *