ارتفاعات هراز و کندوان برفی است/ محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران

ارتفاعات هراز و کندوان برفی است/ محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران
رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به اینکه شاهد بارش برف در ارتفاعات کندوان و هراز هستیم، گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در محورهای مازندران آغاز شده است.

ارتفاعات هراز و کندوان برفی است/ محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران

رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به اینکه شاهد بارش برف در ارتفاعات کندوان و هراز هستیم، گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در محورهای مازندران آغاز شده است.
ارتفاعات هراز و کندوان برفی است/ محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران

View more posts from this author