اربعین حسینی سند افتخار همه مسلمانان است/ ماندگاری اسلام در گروی قیام امام حسین (ع)

اربعین حسینی سند افتخار همه مسلمانان است/ ماندگاری اسلام در گروی قیام امام حسین (ع)
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه اربعین حسینی سند افتخاری برای همه مسلمانان است، گفت: بعد از گذشت یک هزار و 400 سال از اسلام، اربعین حسینی حالت بین‌المللی پیدا کرده و شمرها، ابن زیادها و ستمگران را رسوا می‌کند.

اربعین حسینی سند افتخار همه مسلمانان است/ ماندگاری اسلام در گروی قیام امام حسین (ع)

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه اربعین حسینی سند افتخاری برای همه مسلمانان است، گفت: بعد از گذشت یک هزار و 400 سال از اسلام، اربعین حسینی حالت بین‌المللی پیدا کرده و شمرها، ابن زیادها و ستمگران را رسوا می‌کند.
اربعین حسینی سند افتخار همه مسلمانان است/ ماندگاری اسلام در گروی قیام امام حسین (ع)

View more posts from this author