اربعین انقلابی آرام، اعتکافی متحرک و مدرسه‌ای میلیونی است/ برگزاری اختتامیه همایش طریق الحسین(ع) در موکب مسجد جمکران

اربعین انقلابی آرام، اعتکافی متحرک و مدرسه‌ای میلیونی است/ برگزاری اختتامیه همایش طریق الحسین(ع) در موکب مسجد جمکران
دبیر اجرایی همایش بین‌المللی طریق الحسین(ع) گفت: اجتماع عظیم اربعین حسینی یک انقلاب آرام و یک اعتکاف متحرک و یک مدرسه میلیونی است.

اربعین انقلابی آرام، اعتکافی متحرک و مدرسه‌ای میلیونی است/ برگزاری اختتامیه همایش طریق الحسین(ع) در موکب مسجد جمکران

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی طریق الحسین(ع) گفت: اجتماع عظیم اربعین حسینی یک انقلاب آرام و یک اعتکاف متحرک و یک مدرسه میلیونی است.
اربعین انقلابی آرام، اعتکافی متحرک و مدرسه‌ای میلیونی است/ برگزاری اختتامیه همایش طریق الحسین(ع) در موکب مسجد جمکران

View more posts from this author