ارایه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در 27 نقطه کم‌برخوردار البرز

ارایه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در 27 نقطه کم‌برخوردار البرز
معاون فرهنگی اجتماعی بسیج سازندگی البرز گفت: در سه ماهه اول سال‌جاری، خدمات بهداشتی درمانی رایگان در 27 نقطه کم‌برخوردار و محروم استان ارایه شد.

ارایه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در 27 نقطه کم‌برخوردار البرز

معاون فرهنگی اجتماعی بسیج سازندگی البرز گفت: در سه ماهه اول سال‌جاری، خدمات بهداشتی درمانی رایگان در 27 نقطه کم‌برخوردار و محروم استان ارایه شد.
ارایه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در 27 نقطه کم‌برخوردار البرز

خبرگزاری ایران

View more posts from this author