ارائه طرح تولید کیسه خون در گیلان

ارائه طرح تولید کیسه خون در گیلان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از ارائه طرح صنعتی تولید کیسه خون از ورق پی.وی.سی با ظرفیت سالانه سه میلیون عدد در این استان خبر داد.

ارائه طرح تولید کیسه خون در گیلان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از ارائه طرح صنعتی تولید کیسه خون از ورق پی.وی.سی با ظرفیت سالانه سه میلیون عدد در این استان خبر داد.
ارائه طرح تولید کیسه خون در گیلان
سون وی پی ان

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author