ارائه تسهیلات 100 میلیون ریالی به نانوایی‌های دوگانه‌سوز در قزوین

ارائه تسهیلات 100 میلیون ریالی به نانوایی‌های دوگانه‌سوز در قزوین
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: در راستای حمایت از نانوایی‌های دوگانه‌سوز، تسهیلات قرض‌الحسنه 100 میلیون ریالی با نرخ سود چهار درصد به نانوایانی که نسبت به دوگانه‌سوز کردن نانوایی اقدام کنند، تعلق می‌گیرد.

ارائه تسهیلات 100 میلیون ریالی به نانوایی‌های دوگانه‌سوز در قزوین

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: در راستای حمایت از نانوایی‌های دوگانه‌سوز، تسهیلات قرض‌الحسنه 100 میلیون ریالی با نرخ سود چهار درصد به نانوایانی که نسبت به دوگانه‌سوز کردن نانوایی اقدام کنند، تعلق می‌گیرد.
ارائه تسهیلات 100 میلیون ریالی به نانوایی‌های دوگانه‌سوز در قزوین

View more posts from this author