ارائه تسهیلات به 29 واحد صنعتی و تولیدی سوادکوه و سوادکوه‌شمالی

ارائه تسهیلات به 29 واحد صنعتی و تولیدی سوادکوه و سوادکوه‌شمالی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از ارائه تسهیلات به 29 واحد صنعتی و تولیدی شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی خبر داد.

ارائه تسهیلات به 29 واحد صنعتی و تولیدی سوادکوه و سوادکوه‌شمالی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از ارائه تسهیلات به 29 واحد صنعتی و تولیدی شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی خبر داد.
ارائه تسهیلات به 29 واحد صنعتی و تولیدی سوادکوه و سوادکوه‌شمالی

گیم پلی استیشن

View more posts from this author