ادامه طرح اعزام ارزان‌قیمت به عتبات تا اردیبهشت‌ماه/ شناسایی 49 شرکت غیرمجاز اعزام به عتبات در خراسان رضوی

ادامه طرح اعزام ارزان‌قیمت به عتبات تا اردیبهشت‌ماه/ شناسایی 49 شرکت غیرمجاز اعزام به عتبات در خراسان رضوی
رئیس سازمان حج و زیارت استان خراسان‌رضوی با اشاره به آغاز طرح اعزام زائران عتبات در قالب سفرهای ارزان‌قیمت با عنوان «طرح ابرار» در خراسان‌رضوی گفت: این طرح به درخواست مردم و با عنایت به اینکه زائرانی با تمکن مالی کمتری بهم بتوانند به این سفر روحانی بروند اجرایی شده است و تا اواخر اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

ادامه طرح اعزام ارزان‌قیمت به عتبات تا اردیبهشت‌ماه/ شناسایی 49 شرکت غیرمجاز اعزام به عتبات در خراسان رضوی

رئیس سازمان حج و زیارت استان خراسان‌رضوی با اشاره به آغاز طرح اعزام زائران عتبات در قالب سفرهای ارزان‌قیمت با عنوان «طرح ابرار» در خراسان‌رضوی گفت: این طرح به درخواست مردم و با عنایت به اینکه زائرانی با تمکن مالی کمتری بهم بتوانند به این سفر روحانی بروند اجرایی شده است و تا اواخر اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.
ادامه طرح اعزام ارزان‌قیمت به عتبات تا اردیبهشت‌ماه/ شناسایی 49 شرکت غیرمجاز اعزام به عتبات در خراسان رضوی

View more posts from this author