ادامه تیره‌روزی‌های صبا با شکست خانگی برابر مس رفسنجان

ادامه تیره‌روزی‌های صبا با شکست خانگی برابر مس رفسنجان
تیم فوتبال صبای قم برابر مس رفسنجان به هفتمین باخت خود در فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تن داد.

ادامه تیره‌روزی‌های صبا با شکست خانگی برابر مس رفسنجان

تیم فوتبال صبای قم برابر مس رفسنجان به هفتمین باخت خود در فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تن داد.
ادامه تیره‌روزی‌های صبا با شکست خانگی برابر مس رفسنجان

View more posts from this author