ادارات و مراکز آموزشی البرز تعطیل شد

ادارات و مراکز آموزشی البرز تعطیل شد
برابر پیشنهاد کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوای البرز و با موافقت استاندار البرز روز پنج‌شنبه مورخ 7 دی‌ماه 96 کلیه ادارات، مراکز آموزشی و بانک‌ها در استان البرز به‌استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی تعطیل شدند.

ادارات و مراکز آموزشی البرز تعطیل شد

برابر پیشنهاد کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوای البرز و با موافقت استاندار البرز روز پنج‌شنبه مورخ 7 دی‌ماه 96 کلیه ادارات، مراکز آموزشی و بانک‌ها در استان البرز به‌استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی تعطیل شدند.
ادارات و مراکز آموزشی البرز تعطیل شد

View more posts from this author