اخذ 42 هزار مترمربع سند مالکیت جهاد کشاورزی در بم

اخذ 42 هزار مترمربع سند مالکیت جهاد کشاورزی در بم
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: طی سال گذشته بیش از 42 هزار مترمربع سند مالکیت به نام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بم از املاک تحت تصرف اخذ شد.

اخذ 42 هزار مترمربع سند مالکیت جهاد کشاورزی در بم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: طی سال گذشته بیش از 42 هزار مترمربع سند مالکیت به نام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بم از املاک تحت تصرف اخذ شد.
اخذ 42 هزار مترمربع سند مالکیت جهاد کشاورزی در بم

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author