اختلاف بین ایران و عربستان زمینه کاهش توجه به اسرائیل است/ تبدیل روحیه شهادت‌طلبی به رفاه‌زدگی موجب چیره شدن دشمن خواهد شد

اختلاف بین ایران و عربستان زمینه کاهش توجه به اسرائیل است/ تبدیل روحیه شهادت‌طلبی به رفاه‌زدگی موجب چیره شدن دشمن خواهد شد
دبیر ستاد اقامه نماز استان قم گفت: امروز وقتی 2 کشور بزرگ اسلامی یعنی ایران و عربستان سعودی با هم درگیری و اختلاف داشته باشند، این خود مانع توجه به اسرائیل می‌شود.

اختلاف بین ایران و عربستان زمینه کاهش توجه به اسرائیل است/ تبدیل روحیه شهادت‌طلبی به رفاه‌زدگی موجب چیره شدن دشمن خواهد شد

دبیر ستاد اقامه نماز استان قم گفت: امروز وقتی 2 کشور بزرگ اسلامی یعنی ایران و عربستان سعودی با هم درگیری و اختلاف داشته باشند، این خود مانع توجه به اسرائیل می‌شود.
اختلاف بین ایران و عربستان زمینه کاهش توجه به اسرائیل است/ تبدیل روحیه شهادت‌طلبی به رفاه‌زدگی موجب چیره شدن دشمن خواهد شد

خرید vpn برای اندروید

لردگان

View more posts from this author