اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور/ تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور/ تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس با اشاره به اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: استکبار جهانی بداند روز به روز به سمت تقویت بنیه دفاعی کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی حرکت می‌کنیم.

اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور/ تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس با اشاره به اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: استکبار جهانی بداند روز به روز به سمت تقویت بنیه دفاعی کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی حرکت می‌کنیم.
اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور/ تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

View more posts from this author