اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان و عشایر/ 30 درصد بودجه به روستاها اختصاص می‌یابد

اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان و عشایر/ 30 درصد بودجه به روستاها اختصاص می‌یابد
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس از اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: 30 درصد بودجه به روستاها اختصاص می‌یابد.

اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان و عشایر/ 30 درصد بودجه به روستاها اختصاص می‌یابد

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس از اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: 30 درصد بودجه به روستاها اختصاص می‌یابد.
اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان و عشایر/ 30 درصد بودجه به روستاها اختصاص می‌یابد

View more posts from this author