اختصاص 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از صنایع تبدیلی در کشور

اختصاص 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از صنایع تبدیلی در کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اختصاص 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد 6 درصد برای حمایت از صنایع تبدیلی در کشور خبر داد.

اختصاص 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از صنایع تبدیلی در کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اختصاص 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد 6 درصد برای حمایت از صنایع تبدیلی در کشور خبر داد.
اختصاص 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از صنایع تبدیلی در کشور

View more posts from this author