اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی واحدهای صنعتی کشور

اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی واحدهای صنعتی کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور ما در چند ماهه سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ برابر متوسط افزایش تولید زنجیره فولاد جهان و افزایش تولید در حوزه فولاد داشته است‌.

اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی واحدهای صنعتی کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور ما در چند ماهه سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ برابر متوسط افزایش تولید زنجیره فولاد جهان و افزایش تولید در حوزه فولاد داشته است‌.
اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی واحدهای صنعتی کشور

View more posts from this author