اختصاص تسهیلات 340 میلیارد ریالی رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی آمل

اختصاص تسهیلات 340 میلیارد ریالی رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی آمل
معاون استاندار مازندران از اختصاص 340 میلیارد ریال تسهیلات جهت رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی شهرستان آمل خبر داد.

اختصاص تسهیلات 340 میلیارد ریالی رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی آمل

معاون استاندار مازندران از اختصاص 340 میلیارد ریال تسهیلات جهت رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی شهرستان آمل خبر داد.
اختصاص تسهیلات 340 میلیارد ریالی رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی آمل

View more posts from this author