اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری شعر بسیج برگزار شد

اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری شعر بسیج برگزار شد
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری شعر بسیج با عنوان زلال رضوی در سالن شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با حضور اساتید برجسته شعر و مداحان برجسته کشوری برگزار شد.

اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری شعر بسیج برگزار شد

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری شعر بسیج با عنوان زلال رضوی در سالن شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با حضور اساتید برجسته شعر و مداحان برجسته کشوری برگزار شد.
اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری شعر بسیج برگزار شد

View more posts from this author