اختتامیه مسابقه استانی عکس «شکوه حضور» در سمنان برگزار می‌شود

اختتامیه مسابقه استانی عکس «شکوه حضور» در سمنان برگزار می‌شود
اختتامیه سومین مسابقه استانی عکس «شکوه حضور» با حضور مسؤولان و هنرمندان در سمنان برگزار می‌شود.

اختتامیه مسابقه استانی عکس «شکوه حضور» در سمنان برگزار می‌شود

اختتامیه سومین مسابقه استانی عکس «شکوه حضور» با حضور مسؤولان و هنرمندان در سمنان برگزار می‌شود.
اختتامیه مسابقه استانی عکس «شکوه حضور» در سمنان برگزار می‌شود

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author