اختتامیه جشنواره ملی پویانمایی در همدان

اختتامیه جشنواره ملی پویانمایی در همدان
نخستین جشنواره پویانمایی تلویزیونی بعداز اجرای سه روز برنامه در همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شامگاه هفدهم ارديبهشت ماه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

اختتامیه جشنواره ملی پویانمایی در همدان

نخستین جشنواره پویانمایی تلویزیونی بعداز اجرای سه روز برنامه در همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شامگاه هفدهم ارديبهشت ماه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
اختتامیه جشنواره ملی پویانمایی در همدان

View more posts from this author