احیای شب‌های قدر در امامزادگان استان با حضور قاریان مصری و ایرانی

احیای شب‌های قدر در امامزادگان استان با حضور قاریان مصری و ایرانی
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان، گفت: قاریان مصری در مراسم شب‌های قدر در امامزادگان بعضی از شهرهای استان اصفهان حضور خواهند یافت و تلاوت مجلسی خواهند داشت.

احیای شب‌های قدر در امامزادگان استان با حضور قاریان مصری و ایرانی

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان، گفت: قاریان مصری در مراسم شب‌های قدر در امامزادگان بعضی از شهرهای استان اصفهان حضور خواهند یافت و تلاوت مجلسی خواهند داشت.
احیای شب‌های قدر در امامزادگان استان با حضور قاریان مصری و ایرانی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author