احیاء بیش از 200 واحد تولیدی مشکل‌دار در سمنان

احیاء بیش از 200 واحد تولیدی مشکل‌دار در سمنان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از احیاء بیش از 200 واحد تولیدی مشکل‌دار در استان خبر داد.

احیاء بیش از 200 واحد تولیدی مشکل‌دار در سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از احیاء بیش از 200 واحد تولیدی مشکل‌دار در استان خبر داد.
احیاء بیش از 200 واحد تولیدی مشکل‌دار در سمنان

خبر جدید

View more posts from this author