احضار سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی توسط دادستانی در پی سیلاب‌های اخیر/ چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه زیر ذره‌بین دادستانی

احضار سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی توسط دادستانی در پی سیلاب‌های اخیر/ چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه زیر ذره‌بین دادستانی
معاون دادستان مشهد از احضار سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پی سیلاب‌های اخیر در مشهد توسط دادستانی به دادسرا خبر داد.

احضار سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی توسط دادستانی در پی سیلاب‌های اخیر/ چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه زیر ذره‌بین دادستانی

معاون دادستان مشهد از احضار سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پی سیلاب‌های اخیر در مشهد توسط دادستانی به دادسرا خبر داد.
احضار سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی توسط دادستانی در پی سیلاب‌های اخیر/ چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه زیر ذره‌بین دادستانی

View more posts from this author