احداث 2 کارخانه زباله‌سوز در غرب مازندران

احداث 2 کارخانه زباله‌سوز در غرب مازندران
فرماندار تنکابن با اشاره به عزم دولت برای کمک به حل معضل زباله گفت: استانداری مازندران در تلاش است تا با ایجاد دو کارخانه زباله‌سوز یا کمپوست در غرب مازندران که در نوشهر و تنکابن احداث می‌شوند این مشکل را حل کند.

احداث 2 کارخانه زباله‌سوز در غرب مازندران

فرماندار تنکابن با اشاره به عزم دولت برای کمک به حل معضل زباله گفت: استانداری مازندران در تلاش است تا با ایجاد دو کارخانه زباله‌سوز یا کمپوست در غرب مازندران که در نوشهر و تنکابن احداث می‌شوند این مشکل را حل کند.
احداث 2 کارخانه زباله‌سوز در غرب مازندران

View more posts from this author