احداث فرودگاه در حوزه جنوب ایلام ضروری است

احداث فرودگاه در حوزه جنوب ایلام ضروری است
نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث فرودگاه در حوزه جنوب ایلام ضروری است.

احداث فرودگاه در حوزه جنوب ایلام ضروری است

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث فرودگاه در حوزه جنوب ایلام ضروری است.
احداث فرودگاه در حوزه جنوب ایلام ضروری است

View more posts from this author