احداث سد گتوند و خودروسازی از نمونه‌های بی‌تدبیری برخی مدیران است

احداث سد گتوند و خودروسازی از نمونه‌های بی‌تدبیری برخی مدیران است
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نمونه بی‌تدبیری برخی مدیران در اجرای برخی پروژه‌ها را در احداث سد گتوند در خوزستان و صنعت خودرو سازی کشور دانست و گفت: بهره‌مندی از کارشناسان مجرب و متخصص در اجرای موفق پروژه‌ها موثر است.

احداث سد گتوند و خودروسازی از نمونه‌های بی‌تدبیری برخی مدیران است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نمونه بی‌تدبیری برخی مدیران در اجرای برخی پروژه‌ها را در احداث سد گتوند در خوزستان و صنعت خودرو سازی کشور دانست و گفت: بهره‌مندی از کارشناسان مجرب و متخصص در اجرای موفق پروژه‌ها موثر است.
احداث سد گتوند و خودروسازی از نمونه‌های بی‌تدبیری برخی مدیران است

View more posts from this author