احداث زائرسرا در مرز مهران برای خدمات‌رسانی به زوار عتبات عالیات با اولویت مددجویان

احداث زائرسرا در مرز مهران برای خدمات‌رسانی به زوار عتبات عالیات با اولویت مددجویان
استاندار ایلام از احداث زائرسرا در مرز مهران برای خدمات‌رسانی به زوار عتبات عالیات با اولویت مددجویان خبر داد.

احداث زائرسرا در مرز مهران برای خدمات‌رسانی به زوار عتبات عالیات با اولویت مددجویان

استاندار ایلام از احداث زائرسرا در مرز مهران برای خدمات‌رسانی به زوار عتبات عالیات با اولویت مددجویان خبر داد.
احداث زائرسرا در مرز مهران برای خدمات‌رسانی به زوار عتبات عالیات با اولویت مددجویان

View more posts from this author