احتمال افزایش بیماری‎های اسهالی و منتقله از حشرات در همدان

احتمال افزایش بیماری‎های اسهالی و منتقله از حشرات در همدان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: انتظار می‌رود در فصل تابستان بیماری‌های اسهالی و بیماری‌های منتقله از حشرات به ویژه کنه افزایش یابد.

احتمال افزایش بیماری‎های اسهالی و منتقله از حشرات در همدان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: انتظار می‌رود در فصل تابستان بیماری‌های اسهالی و بیماری‌های منتقله از حشرات به ویژه کنه افزایش یابد.
احتمال افزایش بیماری‎های اسهالی و منتقله از حشرات در همدان

دانلود موزیک

View more posts from this author