احاطه مکاتب شیطانی و الحادی علت دوری بشر از فطرت توحیدی

احاطه مکاتب شیطانی و الحادی علت دوری بشر از فطرت توحیدی
استاد حوزه علمیه نجف اشرف گفت: بشر امروز به واسطه احاطه مکاتب شیطانی و الحادی از فطرت الهی دور و به مشکلات و ناهنجاری‌های مختلف در زندگی فردی و اجتماعی دچار شده‌ است.

احاطه مکاتب شیطانی و الحادی علت دوری بشر از فطرت توحیدی

استاد حوزه علمیه نجف اشرف گفت: بشر امروز به واسطه احاطه مکاتب شیطانی و الحادی از فطرت الهی دور و به مشکلات و ناهنجاری‌های مختلف در زندگی فردی و اجتماعی دچار شده‌ است.
احاطه مکاتب شیطانی و الحادی علت دوری بشر از فطرت توحیدی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author