اجماع قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی دلیل بر قدرتمندی ایران است

اجماع قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی دلیل بر قدرتمندی ایران است
نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به اینکه استکبار میلیاردها دلار هزینه می‌کند تا ملت ایران را از رسیدن به اهداف بلندش باز دارد گفت: اجماع قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران دلیل بر قدرتمندی ایران است.

اجماع قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی دلیل بر قدرتمندی ایران است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به اینکه استکبار میلیاردها دلار هزینه می‌کند تا ملت ایران را از رسیدن به اهداف بلندش باز دارد گفت: اجماع قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران دلیل بر قدرتمندی ایران است.
اجماع قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی دلیل بر قدرتمندی ایران است

View more posts from this author