اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور

اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور با اعتباری بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان توسط دولت آغاز شده است.

اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور با اعتباری بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان توسط دولت آغاز شده است.
اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *