اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان

اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان
معاون علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه 110 طرح پژوهشی در حال اجرا شدن در دانشگاه است، گفت: امسال برای 61 استاد مبلغ 330 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان

معاون علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه 110 طرح پژوهشی در حال اجرا شدن در دانشگاه است، گفت: امسال برای 61 استاد مبلغ 330 میلیون تومان اختصاص داده شده است.
اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *