اجرای پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در اسدآباد

اجرای پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در اسدآباد
رئیس اداره محیط زیست اسدآباد از پیوستن مردم و مسؤولان به پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» خبر داد و گفت: تاکنون ادارات آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و فرمانداری در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.

اجرای پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در اسدآباد

رئیس اداره محیط زیست اسدآباد از پیوستن مردم و مسؤولان به پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» خبر داد و گفت: تاکنون ادارات آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و فرمانداری در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.
اجرای پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در اسدآباد

میهن دانلود

View more posts from this author