اجرای نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک در 8 سالن همدان/ محل افتتاحیه جشنواره هنوز مشخص نیست

اجرای نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک در 8 سالن همدان/ محل افتتاحیه جشنواره هنوز مشخص نیست
مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از اجرای نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک در هشت سالن سطح شهر همدان خبر داد.

اجرای نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک در 8 سالن همدان/ محل افتتاحیه جشنواره هنوز مشخص نیست

مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از اجرای نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک در هشت سالن سطح شهر همدان خبر داد.
اجرای نمایش‌های جشنواره تئاتر کودک در 8 سالن همدان/ محل افتتاحیه جشنواره هنوز مشخص نیست

View more posts from this author