اجرای محدودیت ترافیکی لحظه‌ای در شیراز

اجرای محدودیت ترافیکی لحظه‌ای در شیراز
رئیس پلیس راهور فارس از محدودیت ترافیکی لحظه‌ای در مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز خبر داد.

اجرای محدودیت ترافیکی لحظه‌ای در شیراز

رئیس پلیس راهور فارس از محدودیت ترافیکی لحظه‌ای در مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز خبر داد.
اجرای محدودیت ترافیکی لحظه‌ای در شیراز

View more posts from this author