اجرای طرح واکسیناسیون آنفلوآنزا برای 579 مددجوی میاندورودی

اجرای طرح واکسیناسیون آنفلوآنزا برای 579 مددجوی میاندورودی
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) میاندورود گفت: طرح واکسیناسیون آنفلوآنزا برای 579 نفر از سالمندان، بیماران و افراد آسیب‌پذیر تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اجرا شد.

اجرای طرح واکسیناسیون آنفلوآنزا برای 579 مددجوی میاندورودی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) میاندورود گفت: طرح واکسیناسیون آنفلوآنزا برای 579 نفر از سالمندان، بیماران و افراد آسیب‌پذیر تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اجرا شد.
اجرای طرح واکسیناسیون آنفلوآنزا برای 579 مددجوی میاندورودی

View more posts from this author