اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده قزوین در یک برنامه 5 ساله

اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده قزوین در یک برنامه 5 ساله
مدیرکل محیط‌ زیست استان قزوین گفت: طرح مدیریت مناطق حفاظت شده این استان در حال اجرا است و با توجه به ادامه‌ار بودن این طرح در صورت تأمین اعتبار مدت زمان پنج ساله برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده قزوین در یک برنامه 5 ساله

مدیرکل محیط‌ زیست استان قزوین گفت: طرح مدیریت مناطق حفاظت شده این استان در حال اجرا است و با توجه به ادامه‌ار بودن این طرح در صورت تأمین اعتبار مدت زمان پنج ساله برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده قزوین در یک برنامه 5 ساله

دانلود سرا

View more posts from this author