اجرای بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات

اجرای بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس از اختصاص 10 میلیارد ریال به منظور تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات خبر داد.

اجرای بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس از اختصاص 10 میلیارد ریال به منظور تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات خبر داد.
اجرای بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات

View more posts from this author