اجرای آموزش صنایع دستی در 42 روستای آذربایجان‌شرقی/ امضای تفاهم‌نامه میراث فرهنگی با جهادکشاورزی و آموزش و پرورش

اجرای آموزش صنایع دستی در 42 روستای آذربایجان‌شرقی/ امضای تفاهم‌نامه میراث فرهنگی با جهادکشاورزی و آموزش و پرورش
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی گفت: در 42 روستای استان آموزش صنایع دستی در خانه‌های ترویج در حال انجام است.

اجرای آموزش صنایع دستی در 42 روستای آذربایجان‌شرقی/ امضای تفاهم‌نامه میراث فرهنگی با جهادکشاورزی و آموزش و پرورش

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی گفت: در 42 روستای استان آموزش صنایع دستی در خانه‌های ترویج در حال انجام است.
اجرای آموزش صنایع دستی در 42 روستای آذربایجان‌شرقی/ امضای تفاهم‌نامه میراث فرهنگی با جهادکشاورزی و آموزش و پرورش

View more posts from this author