اجتماع 100 هزار نفری بسیجیان در مصلاهای گیلان

اجتماع 100 هزار نفری بسیجیان در مصلاهای گیلان
فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس بسیج، اجتماع 100 هزار نفری بسیجیان در تمام مصلاهای این استان برگزار شده است.

اجتماع 100 هزار نفری بسیجیان در مصلاهای گیلان

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس بسیج، اجتماع 100 هزار نفری بسیجیان در تمام مصلاهای این استان برگزار شده است.
اجتماع 100 هزار نفری بسیجیان در مصلاهای گیلان

View more posts from this author